Aktuelt

Vi søker dine ideer!

Kjære Bergenser!   Bergen Høyre er i gang med programprosessen for kommunevalget i 2019. Vi ønsker å høre dine ideer for kommunevalgprogrammet for 2019-2023.  ...

#Gjennomslag

Programkomiteen har startet sitt arbeid med Bergen Høyre sitt program, hvor målet er valgseier i 2019! ...

Et grått budsjett for Bergen

- Jeg kan allerede nå varsle at Høyre vil prioritere skolen, klima, kultur og næring i vårt alternative budsjett. Vi villegge inn den kraftsatsingen byrådet ikke har maktet, sier Henning Warloe ...

Velkommen til frivilligfest!

Det blir taco, quiz, mulighet for å diskutere politikk med partifeller og god stemning. Frivilligfesten er gratis. Ta gjerne med deg en venn som vil bidra i valgkampen! ...

Hilde Onarheim bekymret for vold i Bergen

I bystyremøtet 25.01.17 tok gruppeleder Hilde Onarheim opp en bekymring for den økende ungdomsvolden i Bergen kommune. Her kan du lese spørsmålet Hilde Onarheim hadde til byrådsleder Harald Schjelderup i bystyret.

Fremtidens skolestruktur

Bergen bystyre har i dag behandlet og vedtatt skolebruksplanen for perioden 2016-2030. Vi mener byrådet har lagt frem en defensiv plan som er et stykke unna å være «rett bygg på rett sted, til rett tid». Dette er våre løsninger....

Bystyremøte 16. mars

Bergen bystyre holdt møte 16. mars med flere viktige saker på sakskartet. Bystyregruppen hadde til møtet levert to interpellasjoner - en om bybane-ekspress langs sjølinjen fra Mindemyren til Rådal, og en om solcellepanel på kommunale tak. ...

Når mindretallet skal bestemme

Arbeiderpartiet har akseptert at partier med totalt 18,5 % av stemmene skal bestemme hvordan bybanen skal gå igjennom sentrum de neste hundre årene. Det er ikke bare en dårlig løsning, men også et demokratisk problem....

Bybane i tunnel

Vi har lagt frem forslag til bybanetrase i tunnel gjennom sentrum. Les mer om forslaget her....

Bystyremøte 17. februar

I møtet 17. februar vedtok Bergen bystyre en rekke viktige saker. Våre representanter markerte seg godt på viktige områder for Bergen. 

Hvem har ansvaret?

Tidligere klimabyråd Henning Warloe etterlyste i dagens bystyremøte en oppklaring rundt hvem som har ansvaret for tiltak mot dårlig luftkvalitet i Bergen. Det nye byrådet gav ingen klare svar. 

Kvinnekamp anno 2016

Kvinnekamp er i Norge i dag dessverre ofte assosiert med heftige parolemøter hvor unge jenter forlater møtene lettere sjokkskadet etter å ha blitt "satt på plass" av voksne kvinner som mener de eier kvinnedagen. ...

Bergen Høyres årsmøte

Bergen Høyre avholdt sitt årsmøte lørdag 6. februar på Radisson Blu Hotel Norge. Både næringsminister Monica Mæland og statssekretær i arbeids - og sosialdepartementet Thor Kleppen Settem deltok på årsmøtets innledning.

Høyres politikk for bedre luftkvalitet

Høyre har gjennom mange år jobbet for å bedre luftkvaliteten i Bergen. I byråd satte vi i gang tiltak som skal virke på lang sikt, samtidig som vi utarbeidet tiltak som skal tas i bruk på dager med farlig luftforurensing i Bergensdalen....