Søk

Årsmøte 2017

[foreløpig dato]
Kjære Høyremedlem,
vi avholder årsmøte for Arna Høyre søndag 1. oktober 2017 klokken 19:00.

På agendaen er årsmøtesaker:


  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent

  2. Gjennomgang av årsmeldingen

  3. Gjennomgang av regnskap

  4. Valg


Registrer deg gjerne på tilhørende Facebook-arrangement [kommer] [ fb.com/ArnaHoyre/events/ ].