Høyrepolitikere i Arna

Etter lokalvalget i 2005 hadde Arna Høyre én representant i Bergen Høyres bystyregruppe. Atle Fasteland ble valgt som vararepresentant for 2015–2019 i Bergen bystyre. Atle var òg bystyrerepresentant  i Bergen bystyre 2011–2015. I 2016 søkte og fikk Atle Fasteland permisjon.

Arna Høyres årsmøte har valgt tillitsvalgte til Representantskapet og Hovedstyret i Bergen Høyre. Bystyret har valgt lokale representanter til samarbeid- og brukerutvalg, herunder representanter fra Arna Høyre.

For tiden er Arna Høyre ikke representert med medlemmer av Hordaland fylkesting eller Stortinget.

Janne Gro Rasmussen

Janne Gro Rasmussen

  • Nestleder
  • Medlemsansvarlig
Send e-post Mobil: 98855083
Gunnar Gunnarson

Gunnar Gunnarson

  • Senior Høyre-kontakt
Send e-post Mobil: 99270857
Torstein Nesse

Torstein Nesse

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 47254534
Arvid Sulen

Arvid Sulen

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 93057000
Yvonne Kreybu

Yvonne Kreybu

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 92088129