Kontakt

Adresse

Jana Midelfart Hoff, Øvre Sollien 52
5096 BERGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Årstad Høyre

Årstad Høyre ledes av Jana Middelfart Hoff

Årstad Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.