Aktuelt

Enighet om de nye regionenes oppgaver

24.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

KrF, Venstre, Høyre og FrP er enige om oppgavene som skal overføres til de nye regionene. Enigheten representerer den største struktur- og ansvarsendringen for fylkeskommunene siden de ble opprettet.

Fakta om spesialundervisning

24.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Regjeringen har mottatt en rapport om tilbudet barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i skole og barnehage. Denne har et utvalg ledet av skoleforsker Thomas Nordahl utarbeidet. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til forslagene. 

100 millioner kroner til små barnehager

18.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

I revidert nasjonalbudsjett ble regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti enige om å bevilge 100 millioner kroner til små barnehager for å lette innføringen av bemanningsnormen. Nå er pengene fordelt.

Nye pakkeforløp for rus og psykisk helse

12.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Ventetiden blir enklere hvis man vet hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp for rus og psykisk helse skal gi denne tryggheten og forutsigbarheten....

Høyre vil beholde sykelønnsordningen

11.09.2018 - Kilde: Hoyre.no

Før valget i 2017 gjorde Høyre det klart at partiet ville holde fast på sykelønnsordningen i denne stortingsvalgperioden.  – Det er ikke aktuelt å endre kurs nå, sier parlamentarisk leder Trond Helleland....