Søk
<span style="widows: 1;">Lars Erik Kleiven,  kandidat til Bergen Bystyre</span>

De unges budsjett

Publisert Fanaposten 5. desember 2014

DEBATT: Lars Erik Kleiven mener budsjettforslaget fra regjeringen er et budsjett for fremtiden. Kleven er styremedlem i Bergens Unge Høyre.

I 2013 ble det lagt frem et langtidsværvarsel for norsk økonomi. Værvarselet hadde ikke sol og skyfri himmel, men kraftige regnbyger på tapetet. Underskuddene kommer som mørke skyer, og vil spise opp oljefondet raskere enn vi gjerne tror. Ingen av partiene vil legge ned velferdsstaten, men forskjellen går på hvor aktivt de vil motarbeide værvarselet. For å unngå en fullstendig kollaps, innebærer det at vi må ta noen tøffe prioriteringer.

Imens de rødgrønne holdt stø kurs mot stupet, og ville dra deg og meg med, har vi nå en statsminister som gjør det hun kan for at vi skal kunne ha en velferdsstat i fremtiden. Til tross for dette møter jeg påstander om at budsjettet er usosialt. Realiteten er tvert imot at budsjettforslaget har den klareste sosiale og fremtidsrettede profilen vi har sett på flere tiår.

115 millioner går til barn som ellers ikke kunne deltatt på aktiviteter. Psykisk helse har blitt en storsatsning, og pengene strøs ikke lengre tynt utover, men konsentreres rundt de som trenger det mest.

Oljeeventyret har mye å si for at vi er hvor vi er i dag. I fremtiden er det likevel ikke oljen i seg selv vi skal leve av, men arbeid. Derfor er vi avhengig av at de som kan, oppfordres til å arbeide. Dessverre vil man som ufør i dag, kunne tape penger på å bruke restarbeidsevnen. Når den beste medisinen tilbake til arbeidslivet er jobb, er det sosialt og legge til rette for at det valget alltid skal lønne seg.

Bedriftene vi har bygget opp får investeringskapitalen pumpet ut, gjennom en formueskatt som rammer urettferdig og uansett driftsresultat. Utbytteskatten ble innført for at formueskatten skulle fjernes. Det er på høy tid at sistnevnte faktisk skjer. Fordelingshensynet veier på ingen måte opp for det svekkede næringslivet, vi unge ville sittet igjen med.

Oljefondet dekker ikke forpliktelsene vi har til dagens nordmenn. Med andre ord handler vi på kredittkort og sender regningen til neste generasjon. Budsjettforslaget tar upopulære, men nødvendige grep for at vi unge skal komme ett steg nærmere å overta en bærekraftig velferdsstat. Det er bedre å bite i det sure eplet i dag, enn å spise et råttent i morgen.