Søk
Lars Erik Kleiven,  kandidat til Bergen Bystyre

En håndsrekning til de arbeidsledige

Publisert Fanaposten 17. februar 2015

DEBATT: Flere søndager, mer overtid og at faste ansatte knapt vil eksistere i fremtiden. Dette er tre av påstandene som har kommet fra landets største fagforeninger. Stemmer det? spør Lars Erik Kleiven i Bergen Unge Høyre.

Er det virkelig sånn at Erna & Co vil snu arbeidsmarkedet på hodet? Dette vil muligens komme som et sjokk for enhver som har fulgt nyhetene de siste ukene, men svaret er nei. Samfunnet er i konstant endring, og det krever også at næringslivets rammevilkår må moderniseres ved jevne mellomrom. For eksempel er det i dag 2,4 yrkesaktive bak hver pensjonist, mens det allerede i 2040 kun vil være 1,7.

Eldrebølgen er med andre ord på vei, og det blir viktigere en noen gang å få med alle som kan og vil inn i arbeidslivet. Tallene ovenfor trenger ikke bli slik SSB anslår. Vi har i dag rundt 650 000 arbeidsledige hvorav mange kan og vil jobbe, de må bare få muligheten. Nettopp denne muligheten til å komme seg i jobb, er det regjeringen kom med i sitt endringsforslag til arbeidsmiljøloven. I Norge er det tverrpolitisk enighet om å få flere i jobb.

Både høyre- og venstresiden er klar over at dersom vi skal ha en bærekraftig velferdsstat må alle som kan, inn i arbeid fremfor å stille seg i kø hos NAV. Skillet i norsk politikk går på hvem som er villig til å gjennomføre moderniseringene arbeidslivet sårt trenger. Venstresiden lar som vanlig fagforeningene diktere deres meninger rundt arbeidslivet. Fagforeningenes medlemmer har en viktig ting til felles; de er innenfor og ikke utenfor arbeidslivet, med andre ord får man en politikk for de som allerede er i arbeid.

Det er den politikken som har resultert i 650 000 arbeidsløse. Valget for mesteparten av de arbeidsledige står ikke mellom midlertidig- eller fast stilling. For flertallet står valget mellom midlertidig- eller ingen stilling. Da er det en god idé å åpne opp for flere midlertidige ansettelser, slik at flere får vist seg frem i arbeidslivet.

For at mange av de som står utenfor skal få foten inn i arbeidslivet må terskelen senkes. Flere må få muligheten til å vise seg frem for én eller flere arbeidstakere, slik at de får en reell sjanse for en fast stilling i fremtiden. Det er dette regjeringen har foreslått, men som venstresiden og fagforeningene kjemper imot med nebb og klør. Det hadde vært strålende å få et svar fra fagforeningene på hva deres løsning er til de 650 000 menneskene som i dag står utenfor arbeidslivet.

Som arbeidsledig er midlertidige ansettelser en vinn-vinn-situasjon. Enten går alt bra, og du sitter med en fast stilling etter 12 måneder, eller så vil du i verstefall få et år med arbeidserfaring å skrive på CVen, som gjør det enklere å bli ansatt når man igjen skal ut og søke arbeid. Regjeringens endringsforslag til arbeidsmiljøloven er ikke bare en nødvendighet til dagens arbeidsliv, men også et viktig grep for å ruste opp Norge for fremtiden.