Søk
Sentoor Vasan Singaravel
Sentoor Vasan Singaravel, kandidat til Bergen Bystyre

- Sannheten om Høyres skolepolitikk

Publisert: Fanaposten 01. mai 2015

DEBATT: Av storbyene i Norge har Bergens elever gjort det best på grunnskolepoeng fire av de siste fem årene.

Derfor er det ikke rart at Høyre brukte slagordet «Solen skinner igjen i Bergen. Når de små begynner på skolen, møter de landets beste skole.» i valgkampen 2011. Slagordet gjaldt den gangen og det gjelder fortsatt, Bergen er best av storbyene.

I Fanaposten 21. april mener leder av komite for oppvekst, Pål Hafstad Thorsen, dette var frekt av Høyre.  Komitelederen gjør et mislykket forsøk på å svartmale Høyre og den "skjulte sannheten" om Høyres skolepolitikk, men uansett hva Hafstad Thorsen prøver å innbille noen, så er sannheten om Høyres skolepolitikk at vi leverer best på innholdet i skolen!

Bergens politikere av alle partifarger har i flere tiår vært for dårlige til å vedlikeholde skolebyggene. Dette har Høyre anerkjent og dette har også Høyre tatt på alvor. I stedet for å velge Arbeiderpartiets løsning om å klage uten å komme med løsninger, har derfor Høyre tatt ansvar for et storstilt løft av Bergensskolene. Vi leverer på kvalitet i undervisningen, år etter år, nå får vi også landets flotteste skolebygg.

Høyre har tatt i bruk nye ideer og bedre løsninger i vårt rehabiliteringsløft. Nye Søreide skole er bygget som et offentlig-privat samarbeid (OPS) og er Europas flotteste bygg. Skolen har en fantastisk flerbrukshall og fellesarealene innbyr til at lokalmiljøet kan ta skolen i bruk. Til høsten vil Søreide få konkurranse av Ulsmåg skole om å være Europas fineste. Ulsmåg har fantastiske arkitektoniske kvaliteter og vil være et landemerke i bydelen. Begge skoler er tilrettelagt for morgendagens pedagogikk med topp moderne utstyr og fleksible arealer.

Når vi nå tar grep og løfter skolebyggene i Bergen til å bli landets fineste, tar vi også ansvar for at de skal forbli slik i mange tiår. I år har Høyre gjeninnført vaktmesterordningen på skolene for å sikre at byggene blir vedlikeholdt. Vaktmestertjenesten har vært etterspurt av mange og vi kan være stolte av at vi har fått den tilbake.

Pål Hafstad Thorsen må gjerne snakke ned Bergensskolen så mye han vil. Det er lite konstruktivt. I Høyre er vi stolte over at Bergenselevene er landets beste, og at vi snart sitter med landets flotteste skolebygg. Dette er Høyrepolitikk i praksis. Vi sutrer ikke. Vi er konstruktive, ser muligheter, og viser handlekraft. Dette er sannheten om Høyres skolepolitikk.