Søk
Lars Erik Kleiven,  kandidat til Bergen Bystyre

Til Trettebergstuen: Ta deg sammen!

Publisert Fanaposten 21. mars 2015

I likhet med resten av venstresiden, slenger Anette Trettebergstuen (Ap) seg på Helga Pedersens svertekampanje, skriver Lars Erik Kleven.

Mange håpet gjerne, i liket med meg, at landets største parti mente alvor da de lovet å være konstruktiv i opposisjon. Dessverre ser vi gang på gang at de har en intensjon om det stikk motsatte.

Jeg savner en venstreside som snakker om sine løsninger på morgendagens utfordringer, og ikke bruker alt av tid og krefter på skremselspropaganda. Til tross for mangel på egne løsninger, skal jeg gi Trettebergstuen rett i en ting: Det er ingen selvfølge at den norske arbeidsløsheten er så lav, eller at den vil forbli like lav i fremtiden.

«It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change». Dette illustrerer det virkelige utfordringsbildet; at vi ikke klarer å endre oss i takt med det globale markedet. OECD er klar på at Norge må gi næringslivet mer fleksible rammevilkår, nettopp fordi land med et liberalt arbeidsliv også har vist seg å ha høyere økonomisk vekst. Når oljeaktiviteten avtar er vi avhengig av et sterkt næringsliv til å kunne bære landet videre.

Det sier seg selv at ved å senke terskelen inn i arbeidslivet, vil det bli lettere og ikke vanskeligere for unge arbeidssøkende. Bo Vivike, som eier en rekke barer og restauranter i Oslo-området, sa det krystallklart: «Nå tørr vi å ansette unge mennesker.» Dette var konsekvensen regjeringen så for seg, som venstresiden kjempet mot med nebb og klør.

Så la meg korrigere Anette Trettebergstuen: «Viktig melding til unge arbeidssøkende: Nå blir det lettere å få en fot inn i arbeidslivet. Hilsen regjeringen».