Søk

Valgkampen i gang i Fana


Kjære Fanabu,

Vi nærmer oss valgdagen da din stemme teller, og du har mulighet til å påvirke kommunens politikk ved å bidra til en fortsatt Høyre-ledet by etter 14.september. Siden det siste kommunevalget i 2011 har det borgerlige styret fått på plass mange viktige prosjekter, og Bergen bygges ut som aldri før. Med Høyres gode skolepolitikk er Bergensskolen nå på Norgestoppen. Skolebygg rehabiliteres og bygges som aldri før. Sædalen skole har fått nytt bygg og Ulsmåg og Natland skoler er under oppføring.

Innen helse og omsorg er det innført fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Nå kan også innbyggerne i Fana, Solheim og Ytrebygda velge om de ønsker å motta hjemmesykepleie fra en kommunal eller privat leverandør. Innen hjemmesykepleien er det opprettet eget demens-lag i Fana. Kommunen bygger nye sykehjem i Ytrebygda, på Sandsli og Råstøl. Byrådet har styrket skolehelsetjenesten med to nye psykologstillinger, noe som også kommer Fana til gode. Hverdagsrehabiliteringen som startet i april 2015 er allerede en stor suksess .

 «Mobil Omsorg» er byrådets nye satsing på teknologi som skal forbedre effektiviteten i hjemmetjenesten.

Bybanen via Nesttun til Lagunen har fått stor popularitet langs hele traseen. Utviklingen ved Lagunen er et annet spennende prosjekt som vil gjøre området til et attraktivt bydelssentrum, med urbane løsninger, gode offentlige møtesteder og et mangfold av funksjoner. Gang- og sykkelveisystemet foreslås forbedret og reguleres med separate felt for syklister.

Mange prosjekter hadde vi ikke klart å få til, hadde det ikke vært for at befolkningen i Fana stemte inn lokale Høyre-kandidater i alle aldre ved siste valg. I år har vi 20 dyktige kandidater fra Fana som ønsker å komme inn i bystyret for å gjøre Fana til et bedre sted å bo, jobbe og leve. Enda en gang trenger vi din stemme for å beholde og øke Fana sin styrke i bystyret, og sikre oss en fortsatt Høyre-ledet by etter valget.

 

Godt valg!

Leder Neshe Lie,  Fana Høyre