Kontakt

Adresse

c/o Hordaland Høyre, Kong Oscarsgate 14
5017 BERGEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Bergen Høyre

Bergen Høyre ledes av Anne Lorgen Riise

Bergen har blikket vendt mot verden. Høyre vil bygge på vår by sin sterke tradisjon for internasjonal handel og næringsliv. Vi skal tiltrekke oss de beste hodene og derved få de spennende jobbene. Bergen kan i løpet av de neste 25 årene få 100.000 nye bergensere. Vi skal gjennom byutviklingspolitikk skape en grønnere og mer kompakt by. Vi vil utvide dagens sentrum og lage bedre bydelssentre. Vi vil ha mer reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Bybanen skal bygges til Haukeland og Fyllingsdalen, og en raskere løsning til Åsane skal jobbes frem.