Kontakt

Adresse

Bjørn T. Solberg
5254 SANDSLI

Våre folk

Se våre politikere

Om Ytrebygda Høyre

Ytrebygda Høyre ledes av Bjørn Trehjørningen Solberg

Ytrebygda Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.