Aktuelt

Bømlopakke II

Les det spanande forslaget Bømlo Høgre vil nytta til bompengeinnkreving på Bømlo. Dette meinar me er ein rettferdig og god løysning for alle som nyttar dei flotte vegane me har fått på bømlo. Dette ivaretar forutsigbar framgong i prosjekta og hindrar di konsekvensar ein evt. bomring vil medøra. (Foto. Sunnhordland.no) ...

Om Regionreformen – verknader for Bømlo

I lys av dei diskusjonane som går føre seg langs heile Vestlandskysten, om større fylker/regioner,  ønskjer Styret i Bømlo Høgre å invitera innbyggjarane , næringsdrivande og resten av det politiske Bømlo en open diskusjon om kommunereforma.

Ny fiskerihavn

Lesarinnlegg og brev sendt til storting og regjering av Bømlo Høgre v/ Ståle Vorland.