Søk

Innkalling til Årsmøte 2016 i Bømlo Høgre

Tirsdag 2. Februar kl. 18.00
Bømlo Hotell, Rubbestadneset

DAGSORDEN:
1. Val av møteleiar
2. Val av referent
3. Val av 2 personar til å signere Årsmøteprotokollen
4. Val av 3 personar til tellekorps
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av dagsorden
7. Årsmeldingar:
    - frå styret
    - frå gruppeleiar
8. Godkjenning av revidert rekneskap for 2015
9. Årsmøtesaker
10. Val
11. Fullmakt

Saker til Årsmøtet skal sendast skriftleg til styret v/leiar Robert eller sekretær Åsmund innan tirsdag 26. januar 2016. (Dette i flg. vedtekter)

Etter at Årsmøtet er avslutta, vert det høve til å stille spørsmål til styret og gruppeleiar.

Ca. kl. 20.30 vert det sosialt samvær med middag. Dersom du ynskjer å delta i bordsetet, må du melda dette til Robert innan fredag 29.januar - mob. 412 11 275 eller med ein e-post til: roberthalleraker@me.com

Vel møtt til Årsmøtet.

Bremnes 26.desember 2015

Med helsing
Styret i Bømlo Høgre