Søk
Høgre logo

Invitasjon til medlemsmøte 30. mai

Det blir medlemsmøte i Bømlo Høgre den 30. mai 2016 kl 1800-2000, på Opplev Bømlo (Finnås)


Styret i Bømlo Høgre ønsker herved å invitere deg som medlem til medlemsmøte på Opplev Bømlo på Finnås den 30. mai kl 1800 til kl 2000.

 

Me får besøk av Liv Kari og Sverre Olav fra Stord og Wenche fra Fitjar. Dei vil snakke litt om dei prosessane dei har vore gjennom vedrørande kommunesammenslåing.

 

Ellers så ønsker me i styret at medlemmene kan komme med innspel til aktuelle saker som me kan diskutere, Kva opptar deg for tida, kva bør me ha fokus på, er det ting me burde gjort annerledes?

 

Det er viktig for oss i styret å få flest mulig av medlemmene engasjert til denne kvelden og få tilbakemelding på fokus vidare. Fint om ein har saker til møtet som me kan diskutere. 

 

Me legger opp til eit uformelt møte der me setter av ein ½ time til våre gjester.

Me ordner med litt god mat, samtidig som me lar «drøsen» og eventuelle diskusjoner gå rundt bordet.

 

 

 

Styret i Bømlo Høgre ønsker deg Hjertelig velkommen og håper at du har anledning til å møte.

 

 

 

 

Ståle Vorland

Leiar Bømlo Høgre