Kontakt

Adresse

v/ Åsmund Håvik, Goddevegen 501
5427 URANGSVÅG

Våre folk

Se våre politikere

Om Bømlo Høgre

Bømlo Høgre ledes av Åsmund Håvik

Me meiner at Bømlo er verdas beste kommune å bu i, med storslagen natur og driftige folk. Bømlo Høgre meiner at kommunen vil stå godt på eigne bein, også i framtida. Me ynskjer å betra kommunen sitt tenestetilbod til innbyggjarane, og at lokaldemokratiet vert styrka i den lokale forvaltninga. Bømlo Høgre er det einaste partiet som var, og fortsatt er imot at innbyggjarane våre må reisa til Stord når dei treng legevaktteneste på kveldstid eller om natta. Me vil difor arbeida hardt for at legevakttenesta vert tilbakeført til Bømlo snarast mogeleg.