Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Oppvekst, barnehage og skule

Arbeide for å opprette ein samlingsstad for ungdomsmiljøet på Ågotnes.

Helse, omsorg, rus og psykiatri

Høyt forkus på forebyggande arbeid innanfor områda helse/omsorg/rus og psykiatri.

Samferdsel

Arbeide konstruktivt for at nytt Sotrasamband kan realiseres snarast

Næringsliv

Fjell Høgre sin næringspolitikk skal skape tryggleik for eksisterande arbeidsplassar og leggja til rette for nye.

Se vår politikk

Fjell kommune

Hordaland

Kontakt

June Vibecke Knudtsen Indrevik
Leder
Telefon: 92051838

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Aktuelt

Vår nye kommune

I dag arrangeres det først folkemøte om kommunereformen og den eventuelle sammenslåingen mellom Fjell, Sund og Øygarden kommune. 

Våre folk