Søk

Felles uttalelse fra Fjell Høgre, Sund Høgre og Øygarden Høgre

Felles uttalelse fra Fjell Høgre, Sund Høgre og Øygarden Høgre om nominasjonskomiteens forslag til Stortingsvalgsliste for Hordaland Høgre

Sund, Fjell og Øygarden Høgre er skuffet og overrasket over forslag til Stortingsliste for Hordaland Høgre.

Regionen har i hele prosessen sett det som naturlig og selvsagt at sittende Stortingsrepresentant Ove Bernt Trellevik skulle bli innstilt på 2. plassen. Han har gjennom sitt arbeid bygget opp stor tillit og troverdighet langt utenfor partiet, og han har markert seg som en viktig talsperson innenfor flere områder. Ove Trellevik har gjennom perioden forsterket sin stilling som «Kystens mann» ikke bare i vår region, men for hele Norge.

Sund, Fjell og Øygarden utgjør en sterk region for Høgre og vil fra 2020 bli en ny stor kommune. Når Høgre skal vinne valget i 2017 er kysten avgjørende. En blå bølge starter alltid her.

For Høgre er det viktig å sikre et godt valg fra denne regionen og fra Hordaland og vi mener derfor at Ove B Trellevik er rett person til å inneha 2.plassen på Hordaland Høgre sin Stortingsvalgsliste.

Regionen vil frem mot nominasjonsmøte arbeider for Ove Trellevik’s kandidatur til 2.plassen på listen. 

 

For ytterligere kommentarer kan det tas kontakt med: 

Sund Høgre à Kari Anne Landro på telefon 992 45 694

Fjell Høgreà June Vibecke K. Indrevik på telefon 920 51 838

Øygarden Høgreà Andreas Kallekleiv på telefon 906 11 941