Søk

Vår nye kommune

I dag arrangeres det først folkemøte om kommunereformen og den eventuelle sammenslåingen mellom Fjell, Sund og Øygarden kommune. 

Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden inviterer til totalt seks folkemøte, to i kvar kommune. I tillegg til at alle ordførarane er med på alle møta, vil også medlemer frå felles forhandlingsutval vera til stades og gjerne delta i ordskiftet på folkemøta.

Folk vil få rikeleg høve til å stilla spørsmål og halda innlegg på møta.

Vi håper at flest mulig medlemmer i Fjell Høgre deltar på disse folkemøtene for å spre entusiasmen for en felles storkommune vest for Sotrabroen!

Klikk på lenken for oversikten over de andre folkemøtene!