Søk

Det er våre løsninger som virker

Les under gruppeleder Tom Georg Indreviks innlegg på Høyres landsmøte
Det er våre løsninger som virker – vi som lokale politikere må gjenta dette hver eneste dag.

Bare denne uken har Norge mistet 1540 oljerelaterte jobber av disse er nesten 200 i min hjemkommune Fjell.  Totalt siden 2014 er det blitt borte nesten 35.000 jobber.

Omstillingen merkes og er en stor utfordring. Og vil vi ikke på kort sikt kunne ersatte disse med nye arbeidsplasser innen for andre næringer – derfor må vi fortsette med å rette inn tiltak som gir oss omstilling på langsikt og aktivitet på kort sikt.

Jeg er ikke i tvil om at de langsiktige tiltakene som er satt inn til virke og sikre den nødvendige omstillingen. Men jeg er svært bekymret for at de kortsiktige tiltakene ikke er nok.  Da også sett i lys av en reduksjon i skatteinngangen på 5% de tre første månedene må vi vurdere ytterligere strakstiltak.

Jeg vil derfor peke på noen områder som bør vurderes:

  • Ytterligere tiltak for å øke aktiviteten innen vedlikehold i offentlig sektor
  • Fri tilgang til utviklingskonsesjoner inne havbruk
  • Fjerning av formueskatten for arbeidende kapital
  • Egne ansvarlig i inovasjonnorge for de kommunene som er hardest rammet
  • Ordre til Fylkesmannen om støtte arbeidet med å få på plass nye næringsområder for ny utvikling
  • Vurdere en ytterligere øking av lærlingtilskuddene
  • Tiltakene må tilpasses hver enkelt region / kommune.

I tillegg er jeg svært glad for at regjerings apparatet bruker mye tid på å reise opp og ned lagskysten for å fortell hva vi gjør og hvorfor – fortsett med det – vi er avhengig av å bygge denne tilliten.