Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Oppvekst, barnehage og skule

Arbeide for å opprette ein samlingsstad for ungdomsmiljøet på Ågotnes.

Helse, omsorg, rus og psykiatri

Høyt forkus på forebyggande arbeid innanfor områda helse/omsorg/rus og psykiatri.

Samferdsel

Arbeide konstruktivt for at nytt Sotrasamband kan realiseres snarast

Næringsliv

Fjell Høgre sin næringspolitikk skal skape tryggleik for eksisterande arbeidsplassar og leggja til rette for nye.