Kontakt

Adresse

Bjarne Tveitnes
5640 EIKELANDSOSEN

Våre folk

Se våre politikere

Om Fusa Høgre

Fusa Høgre ledes av Ranveig Næss

Folketalsauke er eit svært viktig mål for utviklinga av kommunen vår. Dersom vi skal nå dette målet, må vi leggje forholda slik til rette at det er praktisk mogeleg å vera busett i bygdene i Fusa og pendle til arbeidsmarked utanfor kommunen, også for dei som har born i skule og barnehage. Attraktive arbeidsplassar i kommunen er ein annan viktig suksessfaktor.