Politikk

Folketalsauke er eit svært viktig mål for utviklinga av kommunen vår. Dersom vi skal nå dette målet, må vi leggje forholda slik til rette at det er praktisk mogeleg å vera busett i bygdene i Fusa og pendle til arbeidsmarked utanfor kommunen, også for dei som har born i skule og barnehage. Attraktive arbeidsplassar i kommunen er ein annan viktig suksessfaktor.

Våre hovedsaker

Omdømme

Målretta marknadsføring for å auka tilflyttinga.

Effektive tjenester

Effektive offentlege tenester som er godt tilpassa brukaren.

Kvalitet i helse og omsorgssektoren

Vi vil vidareutvikla tenestetilboda slik at den enkelte får større styring over eige liv, og eit meir aktivt liv.

Kvalitet i skule og barnehage

Tettare samarbeid mellom skule og barnehage.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her