Ekstraordinært årsmøte / stiftelsesmøte Vestland Høgre

10. november avholdes det et ekstraordinært fylkesårsmøte i forbindelse med stiftelsen av Vestland Høgre. 

Innkalling vil bli sendt ut til årsmøtevalgte delegater til fylkesårsmøtet.