Nominasjonsmøte i Vestland Høgre

Det vil bli avholdt et nominasjonsmøte for Vestland Høgre. 

Innkalling vil bli sendt til årsmøtevalgte delegater til nominasjonsmøtet.