Vår visjon

Kvam herad skal fremstå som en av dei mest attraktive kommune i Hordaland, med stor verdiskaping, brei kompetanse i tenesteyting, eit levande kulturliv og ei berekraftig ressurs-forvaltning.

Våre hovedsaker

Hardangerbadet

Kvam Høgre er positive til realisering av Hardangerbadet med avgrensa kommunal risiko.

Utvikling

Kvam Høgre skal vera ein aktiv pådrivar for utviklinga av nye regulerte urbane buområde mellom sjøen og Fv.7 på Stronde i Øystese og Straumbrua til båthamna i Norheimsund.

Strandebarmsheimen

Kvam Høgre vil arbeida aktivt for Strandebarmsheimen og auka kapasiteten for framtidig aldersbølge

Hardinghuset

Kvam Høgre vil arbeida for statleg og regional finansiering slik at Hardinghuset kan realiserast.

Se vår politikk

Kvam kommune

Hordaland

Kontakt

Frode Skeie
Leder
Telefon: +4795788800

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Send oss en e-post

Våre folk