Bli med i Nordhordland Senior Høgre!

Seniorer utgjør en betydelig del av befolkningen, og innehar dermed en viktig stemme som må bli hørt!

I 2015 ble Nordhordland Senior Høgre etablert, og siden den gang har organisasjonen vært i utvikling. Leder Britt Ormark ønsker flere seniorer med på laget.

 Seniorer utgjør ca.30% av velgermassen og er en viktig ressurs for partiet. Vi har lang erfaring fra både arbeidslivet og livet generelt, og er derfor en viktig stemme innad i partiet.

Hun forteller at Nordhordland Senior Høgre skal være en møteplass med stor takhøyde hvor alle kan komme med innspill om hvilke saker de skal prioritere, både lokalt og sentralt.

 I tillegg skal vi arbeide målrettet med våre hovedsaker, som er vedtatt av Landsstyret, sier Ormark.

Hun forteller videre at typiske arrangementer for Nordhordland Senior Høgre er medlemsmøter med aktuelle  temaer, som pensjonsordning og fallgruver ved arv, i tillegg til sosiale arrangementer.

Seniorer kan påvirke

Britt forteller videre at hun føler at Senior Høgre har gode muligheter for å påvirke politikken i lokallagene.

 Som leder i Nordhordland Senior Høgre får jeg også automatisk plass i mitt lokallag sitt styre, Lindås Høgre. Erfaringen her er at jeg både blir hørt og får mulighet til å påvirke saker som vedrører oss seniorer, fortsetter hun.

Som medlem av Nordhordland Senior Høgre har man også mulighet for direkte påvirkning i Hordaland Senior Høyres fylkesorganisasjon og sentralt gjennom Senior Høyres Landsstyre.

På vegne av Nordhordland Senior Høgre ønsker vi alle nye medlemmer velkommen. Jo flere vi er dess mer kan vi påvirke saker som vedrører oss, avslutter Britt.

Du kan enkelt nå Britt Ormark på telefon eller epost dersom du er interessert i å være med i Nordhordland Senior Høgre:
Mobil: 92682487
E-mail: britt_ormark@hotmail.com

Viktige saker for Senior Høgre nå:

Arbeid er helse

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tar for seg aldersdiskriminering i videste forstand, og som er åpen for et nytt lovverk knyttet til aldersdiskriminering.

Boliger for eldre

Senior Høyre vil at det føres en politikk som øker livskvaliteten til eldre gjennom å etablere boformer som vektlegger mulighetene for fellesskap og trivsel, også for personer med større funksjonsnedsettelser og redusert boevne.

Et samfunn som satser på skole og arbeid

Senior Høyre vil at det føres en politikk som tydelig vektlegger skolegang og kunnskap for barn og unge slik at de i voksen alder kan greie seg selv.

Frivillighet

Senior Høyre vil at det føres en politikk som gir frivillige organisasjoner samme rettferdige arbeidsvilkår som andre som leverer samme tjenester.