Felles medlemsmøte for Lindås, Meland og Radøy Høgre

Høgres programkomite har levert sitt førsteutkast til program for stortingsperioden 2017 – 2021. Hordaland Høgre ønsker å samle innspill fra lokallagene for å sende en felles tilbakemelding til programkomiteen.


Det inviteres dermed til et felles medlemsmøte for lokallagene i Lindås, Meland og Radøy på Meland Rådhus onsdag 26. oktober klokken 19:00

Tema for møtet vil være å diskutere ulike aspekter ved programforslaget for å forene oss om en felles tilbakemelding til Hordaland Høgre og programkomiteen.

 

Hele programutkastet finner du på www.hoyre.no