Gruppemøte

Gruppemøte for Lindås Høgre!

Kommunestyregruppen til Lindås Høgre holder gruppemøte mandag 12. desember. Gruppemøtet er åpent for alle medlemmer, og vi anbefaler alle å komme. Alle som stiller på gruppemøtet har tale— og forslagsrett.