Kontakt

Adresse

Dag Martin Hope, Hopegrendi
5953 FONNES

Om Lindås Høgre

Lindås Høgre ledes av Olav Steinsland

Høgre vil at kommunen vår skal vera ein Ja-kommune for våre innbyggjarar og vårt næringsliv. Me vil føra ein næringsvenleg politikk som bidrar til større verdiskaping, bustadbygging og trygge arbeidsplassar. Me skal vera ein samfunnsutviklar og pådrivar i arbeidet for ein storkommune og vil arbeide for ein god samferdselsakse på strekninga Bergen-Mongstad. Lindås Høgre vil vidareføra forbetringsprogrammet“Lindås 2019”