Kontakt

Adresse

V/Marthe Aadland, Mjåtveitmarka 42 D
5918 FREKHAUG

Våre folk

Se våre politikere

Om Meland Høgre

Meland Høgre ledes av Thomas Hjortland Wallem

Meland er ein god kommune å bu i, men Høgre veit at saman kan vi gjere Meland endå betre. Vi som er glade i Meland vil ha eit nærmiljø som er trygt og mangfaldig. Ikkje minst er det svært viktig å skapa gode oppvekstvilkår for våre barn og unge.