Politikk

Vi ønskjer eit samfunn med moglegheiter for alle. Lysten til å skapa noko for deg sjølv, familien din og lokalsamfunnet vårt skal ikkje regulerast bort. Innbyggjarane og næringslivet skal bli møtt av ein effektiv kommune, prega av kvalitet i tenestene, god etisk standard og ei positiv haldning.

Våre hovedsaker

Kunnskap og kvalitet i skulen

Høgre sitt mål er at alle elevar skal oppleva ein skule som gir eit best mogleg utgangspunkt i livet.

Kvalitet i omsorga

Høgre sitt mål er at alle skal få gode omsorgstenester når dei treng det, uavhengig av alder og livssituasjon.

Fleire, betre og tryggare vegar og eit klimavenleg transporttilbod

Høgre sitt mål er at du skal koma deg raskare fram og trygt heim.

Trygge lokalsamfunn

Høgre sitt mål er at alle skal bu i eit trygt og triveleg lokalsamfunn der lokale lag og foreiningar medverkar til ulike aktivitetstilbod og gode fellesskap.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her