Kontakt

Adresse

Liv Solfrid Lono, Digranes
5750 ODDA

Våre folk

Se våre politikere

Om Odda Høyre

Odda Høyre ledes av John Opdal

Odda Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.