Vår visjon

Høyre ønsker å vera ein premissleverandør i Os-politikken! Vi er stolt over alt vi har fått til, og vi har framleis mykje vi vil jobba for i komande periode.

Våre hovedsaker

Helse, omsorg og beredskap

Valfridom i omsorgssektoren der brukarperspektivet er sentralt, for at flest mogleg kan vera sjef i eige liv anten ein bur heime eller på institusjon.

Næringsliv

Tilretteleggja for auka turisme med ei attraktiv og trygg sentrumshamn og bubilparkering som vil gi auka handel for dei næringsdrivande på og rundt Osøyro.

Kultur og idrett

Sentralidrettsanlegget på Kuventræ skal ferdigstillast og tilby eit mangfald av aktivitetar.

Samfunn, miljø og utvikling

Trøkk på vedlikehald av kommunale bygg – satsinga på vedlikehaldsteamet skal vidareførast.

Se vår politikk
Marie Elisabeth Bruarøy, Ordfører, Os
Marie Elisabeth Bruarøy
Ordfører, Os

Os kommune

Hordaland

Kontakt

Susanne Sperrevik
Leder
Telefon: 46931276

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Våre folk