Kontakt

Adresse

v/ Bjørn Matland, Prestegardskogen 88
5210 OS

Våre folk

Se våre politikere

Om Os Høyre

Os Høyre ledes av Susanne Sperrevik

Høyre sin ideologi byggjer på fridom, mangfald, ansvar og tillit til enkeltmennesket, og lokal sjølvråderett er noko vi brenn for- det er vi osingar som best kjenner kommunen vår! Høyre vil sikra eit vidare godt samarbeid mellom politisk nivå, administrasjon og arbeidstakarorganisasjonane. Saman skal vi koma fram til dei beste løysingane for kommunen og innbyggjarane våre.