Politikk

Høyre sin ideologi byggjer på fridom, mangfald, ansvar og tillit til enkeltmennesket, og lokal sjølvråderett er noko vi brenn for- det er vi osingar som best kjenner kommunen vår!

Våre hovedsaker

Helse, omsorg og beredskap

Valfridom i omsorgssektoren der brukarperspektivet er sentralt, for at flest mogleg kan vera sjef i eige liv anten ein bur heime eller på institusjon.

Næringsliv

Tilretteleggja for auka turisme med ei attraktiv og trygg sentrumshamn og bubilparkering som vil gi auka handel for dei næringsdrivande på og rundt Osøyro.

Kultur og idrett

Sentralidrettsanlegget på Kuventræ skal ferdigstillast og tilby eit mangfald av aktivitetar.

Samfunn, miljø og utvikling

Trøkk på vedlikehald av kommunale bygg – satsinga på vedlikehaldsteamet skal vidareførast.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her