Kontakt

Adresse


5286 HAUS

Våre folk

Se våre politikere

Om Osterøy Høgre

Osterøy Høgre ledes av Leif Olav Tepstad

Osterøy Høgre har tru på deg. Dersom du får leve slik du sjølv ynskjer, trur Høgre du vil gjere det beste ut av det. Ingen kan bestemme kva du meiner er eit godt liv. Du skal ha rett til å velje, og til å lukkast - eller mislukkast. Samfunnet skal ha eit tryggleiksnett som hjelper deg dersom du treng det. Difor vil Høgre kjempe for retten din til å velje sjølv. Det er dine ynskje som skal styre, ikkje kva som er foremålstenleg for byråkratiet. Fridom er òg ansvar. Fridom til å velje sjølv vil seie at ein må ta ansvar for konsekvensane.