Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skule og oppvekst

Høgre ønskjer at alle elevar i Øygarden skal ha gode fysiske og psykiske læringstilhøve på skulen og ein trygg skuleveg.

Næring og verdiskaping

Me må påverka dei store aktørane til å sjå verdien av å bruke meir lokalt næringsliv og saman med dei, byggja opp gode stabile arbeidsplassar som er til nytte for begge partar.

Infrastruktur

Høgre meiner at det er viktig å ha gode veg- og kommunikasjonsforbindelsar med regionen og vil sjå på samferdsel i eit breiare perspektiv. Dette vil opna nye muligheiter for næringsliv og busetting

Klima, miljø og energi

Høgre stiller seg bak kommunen sin klimaplan og vil ha spesiell fokus på tiltak som fungerer, og ikkje berre er symbolpolitikk.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her