Politikk

Fremtidens Hordaland bygges på skuldrene til alle som bor her. Hordaland er et fylke i vekst; derfor trenger vi politikk som legger til rette for valgfrihet og kunnskap, flere og tryggere veier og flere arbeidsplasser.

Våre hovedsaker

Valgfrihet

Høyre har tro på deg. Dersom du får leve slik du selv ønsker, tror Høyre du vil gjøre det beste ut av det.

Kunnskap

Alle har ikke like muligheter. Penger, evner og sosialt miljø kan skape skiller. Høyre vil gi alle like muligheter gjennom et godt skoletilbud basert på kunnskap og et godt sosialt sikkerhetsnett.

Fremkommelighet

Høyre vil føre en politikk som gir en enklere og tryggere reise for alle trafikanter, uansett om en reiser med buss, bane, sykkel, bil eller båt/ferge, om en går eller om en frakter gods.

Levende kulturliv

Høyre mener at et levende og rikt kulturliv er viktig for livskvalitet, læring og helse, og at kunstuttrykk har en viktig egenverdi.

SE HVA VI JOBBER MED

Last ned vårt program