Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Pasientenes helsetjeneste

Skole og forskning

Utenriks og forsvar

Høyres politikk

Radøy kommune

Hordaland

Kontakt

Normann Sæbø
Leder
Telefon: 40433612

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Våre folk