Kontakt

Adresse

v/ Liv Kari Eskeland, Hystadvegen 53
5416 STORD

Våre folk

Se våre politikere

Om Stord Høgre

Stord Høgre ledes av Øyvind Kyvik

Stord Høgre meiner kommunen har ansvar for å sikre at alle kommunale tenester vert levert best mogeleg. God fagkunnskap og eit godt arbeidsmiljø for tilsette i kommunen er viktig for å nå slike mål. Stord Høgre trur at kommunen sjølv bør vera best i stand til å levera primærtenester innafor skule og oppvekst, pleie og omsorg, men er open for at private aktørar kan levera tenester innafor einskilde område