Kontakt

Adresse

Rolf Sangolt
5382 SKOGSVÅG

Våre folk

Se våre politikere

Om Sund Høgre

Sund Høgre ledes av Per Rune Eikeseth

I mange år etter krigen var bygdelister brukt ved kommunevala i Sund, rundt 1970 vart det meir populært med partilister. Sund Høgre vart starta i 1969 av Reidar Steinsland. Ved kommunevalet i 1975 fekk Høgre sin fyrste ordførar, Even Evensen. Ved alle seinare val har Høgre vore av dei leiande partia i Sund. Sidan 1995 har Høgre hatt ordførarvervet. Albrigt Sangolt sat frå 1995 - 2011 då Ove Trellevik tok over. I 2013 vart Ove valt inn på Stortinget, då sørgja Høgre for at Sund fekk sin første kvinnelige ordførar ved Kari-Anne Landro. I hennar permisjon fungerte Nils Kåre Skoge som ordførar. I kommunevalet 2011 oppnådde Sund Høgre sitt beste valresultat nokon gong med 43,9 prosent av røystane, noko som gav 11 av 25 representantar i kommunestyret. Vi er stolte av å ha haldt i roret gjennom dei 20 siste åra og ser fram til spanande prosessar som enda ligg føre oss