Vår visjon

Sveio er og skal vera ein god kommune å bu i.Verdien av det frivillige arbeidet som blir gjort i kommunen er viktige trivselsfaktorar som bidrar til eit godt sosialt oppvekstmiljø i Sveio.

Våre hovedsaker

Handlekraft for framtida

Sveio skal vera ein positiv og serviceinnstilt kommune som det er lett å henvenda seg til. Sveio Høgre vil at Sveio skal opplevast som ein JA-kommune som gir innbyggjarane og næringslivet ein enklare kvardag.

Valfridom og verdighet

Innbyggjarane i Sveio skal utan omsyn til alder, oppleva verdighet og respekt i møte med kommunen. Sveio skal vera ein trygg og god kommune å leva og bli gammel i.

Kunnskap, trivsel og god oppvekst

Sveio Høgre ynskjer ein kunnskapsskule der kvar einskild elev får tilpassa utfordringar og muligheiter å strekkja seg etter, ut frå eigne føresetnader.

Mangfold og inkludering

Sveio Høgre vil at alle lag og organisasjonar som ønskjer for å realisere et anlegg for aktivitet, skal få høve til det. Sveio Høgre vil at kommunen skal utarbeide retningslinjer som gir støtte med inntil 30% av det anlegget kostar.

Se vår politikk

Sveio kommune

Hordaland

Kontakt

Lars Einar Hollund
Leder
Telefon: +4791840980

Karsten Henrik Henschien Sprenger
Fylkessekretær
Telefon: 45791672

Våre folk