Kontakt

Adresse

John Kristian Økland, Nedre Økland 61
5551 AUKLANDSHAMN

Om Sveio Høgre

Sveio Høgre ledes av Lars Einar Hollund

Sveio er og skal vera ein god kommune å bu i.Verdien av det frivillige arbeidet som blir gjort i kommunen er viktige trivselsfaktorar som bidrar til eit godt sosialt oppvekstmiljø i Sveio. Sveio Høgre arbeider for et levande lokalsamfunn basert på trygge og gode barnehagar og skular, eit godt helsevesen og gode omsorgsløysingar såvel heimebaserte som på institusjonar.