Kontakt

Adresse

John Kristian Økland, Nedre Økland 61
5551 AUKLANDSHAMN

Våre folk

Se våre politikere

Om Sveio Høgre

Sveio Høgre ledes av Lars Einar Hollund

Sveio er og skal vera ein god kommune å bu i.Verdien av det frivillige arbeidet som blir gjort i kommunen er viktige trivselsfaktorar som bidrar til eit godt sosialt oppvekstmiljø i Sveio. Sveio Høgre arbeider for et levande lokalsamfunn basert på trygge og gode barnehagar og skular, eit godt helsevesen og gode omsorgsløysingar såvel heimebaserte som på institusjonar.