Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk
Kåre Martin Kleppe, Ordfører, Tysnes
Kåre Martin Kleppe
Ordfører, Tysnes

Tysnes kommune

Hordaland

Kontakt

Torstein Fjeldet Lunde
Leder
Telefon: 91781389

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Våre folk