Kontakt

Adresse

Bjørg Vassdal, Flordalen 45
5725 VAKSDAL

Om Vaksdal Høgre

Vaksdal Høgre ledes av Roald Hesjedal

Vaksdal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.