Vår visjon

Høyre i utlandet er en sammensetning av foreninger og nettverk over hele verden. Med Høyre i utlandet ønsker Høyre å ha et internasjonalt kontaktnett, og samtidig knytte medlemmer og sympatisører sammen, selv om de befinner seg i utlandet.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

KontaktAktuelt

Barn i barnehage. Kent Gudmundsen innfelt.

Slik blir ny bemanningsnorm

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er enig om innretningen på ny minstenorm for bemanning i barnehagen.

Bergen fra Fløien. Bernt Trellevik innfelt

Fortsatt solid kommuneøkonomi

Regjeringen foreslår at kommunene skal få en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i 2019. Det fremkommer i...