Aktuelt

Revidert budsjett: Økt vekst og flere jobber

15.05.2018 - Kilde: Hoyre.no

Veksten går opp, ledigheten går ned og det skapes flere jobber er hovedlinjene i Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag. Næringslivet skal få det enklere, innsatsen mot marin forsøpling skal økes og eldreomsorgen styrkes.

Fortsatt solid kommuneøkonomi

15.05.2018 - Kilde: Hoyre.no

Regjeringen foreslår at kommunene skal få en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i 2019. Det fremkommer i kommuneproposisjonen for neste år, som ble lagt fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

- Sykepleiere er hverdagshelter

12.05.2018 - Kilde: Hoyre.no

Innen 2030 trenger Norge minst 100 000 flere ansatte i helsetjenesten sammenlignet med i dag. Høyre jobber for at flere velger sykepleien som yrke.

Kjære veteraner, takk for innsatsen

08.05.2018 - Kilde: Hoyre.no

Under Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot har de stått for noe større enn seg selv, nemlig viljen til å bidra til en tryggere verden. I dag hedrer vi de over 100 000 norske kvinner og menn som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.