Kontakt

Høyre i utlandet er en sammensetning av foreninger og nettverk over hele verden. Med Høyre i utlandet ønsker Høyre å ha et internasjonalt kontaktnett, og samtidig knytte medlemmer og sympatisører sammen, selv om de befinner seg i utlandet. 

Nettverk i utlandet

Berlin Høyre
Kontaktperson: Jørn Haukøy: haukoey@live.no

Brüssel Høyre
Kontaktperson: Margrethe Gams Steine Asserson : margrethe.asserson@gmail.com

Cape Town Høyre
Kontaktperson: Stian Tvede Karlsen: stiantve@gmail.com

Costa Blanca Høyre
Leder: Karl J. Bugge: kjbugge@gmail.com

Kenya Høyre
Kontaktperson: Håvar Bauck: havar@bauck.com

London Høyre
Kontaktperson: Brage Stuve: bragestuve@gmail.com 

New York Høyre
Kontaktperson: Lars Inge Bremnes: lars.inge.bremnes@mfa.no

Stockholm Høyre
Kontaktperson: Christian Eriksen: lars.christian.eriksen@gmail.com

Valgkamp i utlandet

Vi sender gjerne ut brosjyrer og annet valgkampmateriell til utlandet så du kan drive valgkamp. Ta kontakt med kampanje@hoyre.no for mer informasjon.

Adresse

Postboks 1536 Vika
0117 OSLO

Høyre i Utlandet

Høyre i Utlandet ledes av ledes av

Høyre i utlandet er en sammensetning av foreninger og nettverk over hele verden. Med Høyre i utlandet ønsker Høyre å ha et internasjonalt kontaktnett, og samtidig knytte medlemmer og sympatisører sammen, selv om de befinner seg i utlandet. 

Nettverk i utlandet

Berlin Høyre
Kontaktperson: Jørn Haukøy: haukoey@live.no

Brüssel Høyre
Kontaktperson: Margrethe Gams Steine Asserson : margrethe.asserson@gmail.com

Cape Town Høyre
Kontaktperson: Stian Tvede Karlsen: stiantve@gmail.com

Costa Blanca Høyre
Leder: Karl J. Bugge: kjbugge@gmail.com

Kenya Høyre
Kontaktperson: Håvar Bauck: havar@bauck.com

London Høyre
Kontaktperson: Brage Stuve: bragestuve@gmail.com 

New York Høyre
Kontaktperson: Lars Inge Bremnes: lars.inge.bremnes@mfa.no

Stockholm Høyre
Kontaktperson: Christian Eriksen: lars.christian.eriksen@gmail.com

Valgkamp i utlandet

Vi sender gjerne ut brosjyrer og annet valgkampmateriell til utlandet så du kan drive valgkamp. Ta kontakt med kampanje@hoyre.no for mer informasjon.