Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Næring og utvikling

Høyre mener at kommunen skal føre en langsiktig og ansvarlig økonomisk politikk. Avsetning i fond er et viktig parameter. Her er det viktig at fondene samles slik at kommunen har skyts til å kunne gå inn i større prosjekt som er av samfunnsutviklende natur.

Helse, pleie og omsorg

Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis kommunen skal møte utfordringene når det gjelder folkehelse kreves det innsats fra en rekke sektorer

Oppvekst, skole og barnehage

Åsnes Høyre mener at tiden er moden for å finne en ny måte å drive SFO, barnehage, skole og fritidsaktiviteter på

Idrett og kultur

Høyre vil legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse.

Tonje Jakobsen Lillemo - Gruppeleder, Åsnes

Tonje Jakobsen Lillemo

Gruppeleder, Åsnes

Kontakt

Åsnes Høyre

Tonje Jakobsen Lillemo

Leder
Telefon 45222260

Våre folk